Search
Poptávky
Hledat

Jak vypočítám sklon střechy?

Proč potřebujete znát sklon Vaší střechy?

Odpověď

Abyste získali správnou krytinu pro Vaši střechu je důležité znát její sklon. Každá krytina má jiné vlastnosti.

Jak si můžu pomoci?

Chcete-li získat sklon střechy ve stupních:

  • Na konci domu změřte vodorovnou vzdálenost 100cm.
  • Poté změřte kolmou vzdálenost v cm od koncových bodů přímky až ke střeše (viz obrázek výše) A, B
  • Odečtěte od vyššího čísla (A) nižší číslo (B); např. 157 – 112 = 45cm, což udává, o kolik cm stoupá strop na jednom metru.
  • Níže uvedená tabulka Vám pomůže určit sklon střechy ve stupních. Na našem příkladu vychází sklon střechy 24°
Zvýšení v cm (přibližně) Sklon střechy (°)
25 14°
30 17°
36 20°
40 22°
45 24°
49 26°
53 28°
58 30°
62 32°
67 34°
73 36°
75 37°
78 38°
84 40°
90 42°
100 45°

 

Bylo to užitečné?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...