Search
Poptávky

Bezpečnostní prvky na střechu

Veškeré pochozí střechy musí mít bezpečnostní vybavení. Bezpečnost je důležitá po celý rok, a to nejen pro profesionály, kteří pracují denně na střechách. Použití zábradlí, vybavení zabraňujícího pádu a sněhových zábran je tedy klíčové.

Díky systému bezpečnostních prvků na střechu od společnosti Borga získáte úplnou ochranu a zároveň esteticky příjemný celkový vzhled díky jednotnému barevnému schématu. Můžete si vybrat z povrchů žárově pozinkovaných nebo povrchů s průhledným či práškovým nátěrem.

Výhody systému bezpečnostních prvků na střechu společnosti Borga:

 • snadná montáž
 • žárové pozinkování nebo nátěr
 • široká nabídka
 • označení CE a P
 • střešní schody schválené pro daný typ

Je důležité vědět, kdo nese odpovědnost za jednotlivé prvky:

 • zákazník nese odpovědnost za dodržování předpisů v průběhu stavby
 • montážní dělníci provádějící montáž vybavení bezpečnostních prvků na střechu odpovídají za správné provedení montáže
 • majitelé budovy jsou odpovědní za zajištění správné údržby a vybavení bezpečnostních prvků na střeše
 • zaměstnavatelé odpovídají za to, aby zaměstnanci měli k dispozici ochranné vybavení a používali jej

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGA

Bezpečnostní prvky na střechu na oddělených budovách a rodinných domech

Jako majitel domu nesete odpovědnost za zajištění bezpečnosti Vaší střechy i pobytu na ní. Doporučujeme používat následující bezpečnostní vybavení.

Bezpečnostní prvky na střechu na budovách s fasádou max. 4 m

Se sklonem střechy méně než 6°

 • volný žebřík
 • pevné ukotvení na okraji střechy
 • lávka vedoucí k vybavení nebo kotvicím bodům (na kluzké střeše)

Se sklonem střechy 6-45°

 • střešní žebřík k vybavení na střeše a hřebenu střechy
 • střešní schody (s montáží lávky nebo zábradlí na hřebenu)
 • lávka k vybavení nebo kotvicím bodům (na kluzké střeše)
 • sněhová zábrana (je-li potřebná)

Se sklonem střechy 45°

 • střešní žebřík k vybavení na střeše a hřebenu střechy
 • lávka k vybavení nebo kotvicím bodům (na kluzké střeše)
 • sněhová zábrana (je-li potřebná)

Výška fasády nad 4 m, sklon střechy 6° nebo více

 • vstup na střechu by měl být zabezpečen pomocí poklopu
 • lze použít trvale namontovaný žebřík s ochranou před pádem
 • trvale namontovaný střešní žebřík a lávka
 • lávka k vybavení na střeše a hřebenu.
 • sněhová zábrana (je-li potřebná)

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGA

Bezpečnostní prvky na střechu na větších budovách

Jako majitel budovy nesete odpovědnost za zajištění bezpečnosti vaší střechy i pobytu na ní. Doporučujeme používat následující bezpečnostní vybavení.Výška fasády nejblíže k bodu vstupu je vyšší než 4 m, ale nižší než 8 m.

Sklon střechy je menší než 6°


 • montážní oka pro bezpečnostní lana
 • pevný žebřík na zdi s ochranou před pádem nebo vstup zevnitř
 • ochranná zábradlí v okolí povrchů, na která lze omylem vstoupit a která neunesou hmotnost člověka.
 • pevný střešní žebřík nebo lávka ke komínu, hřebenu nebo místu provádění práce.
 • zábradlí v okolí jakéhokoli vstupního poklopu. V případě vstupu na budovu s fasádou vysokou 4-8 m není nutno zajistit vstup zevnitř.

Výška fasády nejblíže k bodu vstupu je vyšší než 4 m, ale nižší než 8 m.

Sklon střechy je větší než 18°

 • montážní zařízení pro bezpečnostní lana podél celého hřebenu, např. hřebenová lišta.
 • pevný žebřík na zdi s ochranou před pádem nebo vstup zevnitř.
 • ochranná zábradlí v okolí povrchů, na které lze omylem vstoupit a které neunesou hmotnost člověka.
 • pevný střešní žebřík nebo lávka ke komínu, hřebenu nebo místu provádění práce.
 • zábradlí v okolí jakéhokoli vstupního poklopu. V případě vstupu na budovu s fasádou vysokou 4-8 m není nutno zajistit vstup zevnitř.
 • u vstupů budovy je nutno použít ochranná zařízení zabraňující pádu sněhu nebo ledu.

Bezpečnostní prvky na střechu zajišťující ochranu před sněhem a ledem

Konstrukce střechy a sněhová zábrana musí být dimenzovány vzhledem k relevantním sněhovým podmínkám. Střecha by měla být zbavena sněhu a ledu tak, aby nedocházelo k tvoření bodové zátěže, která může přetěžovat konstrukci střechy stavby. V případě laviny se může uvolnit střešní krytina i bezpečnostní prvky, pokud sníh nebude odstraněn.

 • plátový spoj
 • hřebenová lišta a okapová lišta
 • mříž profilu, sněhová lišta
 • ukotvení pro pevný žebřík
 • nástřešní žebřík
 • střešní žebřík/lávka
 • lávka
 • montážní oko pro pojistné lano
 • montážní deska pro plstěnou nebo membránovou střechu
 • střešní schody ke střešním taškám
 • zábradlí kolem poklopu, střešní okno

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...