Search

Zastřešení slámy, sena, silážních jam, hnojiště a zemědělské techniky

Využití otevřených hal v zemědělství má svoji tradici. Tyto haly často slouží po celý rok, ovšem v každém ročním období něčemu jinému. Otevřené haly představují levné a dostačující řešení, které lze rychle postavit bez nákladných zemních prací potřebných pro založení vlastní haly

Zastřešení má široké uplatnění a využívá se například pro:

  • skladování zemědělských plodin
  • skladování slámy, sena (často se využívají uzavřené skladovací haly)
  • zakrytí silážních a senážních jam
  • zakrytí hnojiště
  • parkování techniky                                                                                                                REFERENCE

 

Otevřené haly poskytují ochranu proti přímému slunci, dešti a sněhu. Používají se tam, kde nevadí přirozená vzdušná vlhkost, a tam, kde je požadováno přirozené větrání.

U některých otevřených hal je stěnové opláštění například jen na několika stěnách nebo je nahrazeno speciálními sítěmi, které umožňují měnit plochu zakrytí stěn dle potřeby: například jejich vytažením lze halu otevřít, nebo naopak v případě špatných klimatických podmínek je halu v závislosti na prodyšnosti sítě možné až z 80 % uzavřít. Častý je také vyšší spád střechy včetně větší hřebenové štěrbiny.

Pro tyto haly je typické jednoduché a levné řešení povrchu podlahy od zhutněné štěrkové plochy pod zastřešením bez opěrných zdí až po různě zpevněné plochy.

Otevřené haly často disponují opěrnými zdmi, které jsou vzhledem k využití různě vysoké a nejčastěji postavené z litého betonu, hotových prefabrikátů („legokostek“) nebo ztraceného bednění. Borga provedla již řadu realizací s konstrukcí umístěnou na tyto betony v různých výškách. Toto řešení šetří investorovi hodně času a peněz tím, že nemusí dělat zemní práce potřebné ke kotvení ocelové haly a samotné zdi, navíc je možné stavět kontinuálně.

Haly, které se přizpůsobí vašim potřebám

Nezřídka se v budoucnu objeví potřeba skladovat v hale jiné předměty a objemy, pro něž původně nebyla plánována skladovací kapacita. Haly společnosti Borga mohou nabídnout řešení: již dnes můžeme do stávajícího řešení zakomponovat přípravné prvky pro budoucí prodloužení či rozšíření haly.

Výhody jedinečného konstrukčního systému společnosti Borga

  • rychlý termín dodání a montáže
  • komunikace přímo s výrobcem a projektantem haly
  • rozměry haly, které je možno volit na milimetry přesně podle vašeho přání (šířka, délka, výška, světlá výška, sklon střechy)
  • možnost postavit halu svépomocí podle montážní dokumentace dodané spolu s vyrobenou halou

 

  POPTEJTE ZDE

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...