Search
Poptávky

Základní parametry objektů

Stáje (foto realizace zde)

Jedná se o stáje určené pro zimní ustájení jalovic a krav s telaty. Větší část stájí je navržena jako volné boxy pro hromadné ustájení skotu na hluboké podestýlce, v části stáje jsou pak odděleny porodní boxy a oddělení pro nejmenší telata – tzv. školka. Zvířata budou mít zajištěn volný průchod do venkovních výběhů, kde budou i krmena. Stáje jsou navrženy jako nevytápěné  a velmi dobře přirozeně větrané. Chrání však zvířata  před nepřízní počasí a průvanem.

  • Stáj pro zimní ustájení 280 ks jalovic (polovina pro jalovice do 8-14 měsíců do 330 kg, polovina pro jalovice do 20-26 měsíců do 550 kg)
  • Stáj pro celoroční ustájení 150 ks býků do 740 kg s venkovními výběhy

Zimoviště (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní halové stáje pro zimní ustájení krav s telaty, kdy v objektu je uvažováno s porody telat (jsou zde navrženy porodní boxy a ochranné oddělení – školky pro telata. Každý objekt stájí je určen pro ustájení až 100 ks krav a  až 100 ks telat.

Stáj plemenných býků (foto realizace zde)

Objekt je určen pro ustájení 26 ks býků na odchov a 12 ks plemenných býků. V objektu jsou tedy jednak ustájeni dospělí býci přímo využívaní k chovu, jednak nadějní býci určeni  na odchov. Objekt je určen pro ustájení 26 ks býků na odchov a 12 ks plemenných býků

Předváděcí hala (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní halu pro předvádění plemenných býků případným zájemcům o jejich koupi.

Krmná kuchyně (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní halu, ve které budou umístěny hlavní části technologie automatického  krmení a stlaní, tedy podávací stoly a dopravníky těchto technologií.

Sklady krmiv (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní haly, určenou ke skladování krmiv pro zvířata na farmě. Krmivo (obilniny atd.) zde bude skladováno vesměs v pytlích, nebo velkoobjemových vacích.

Krytá hnojiště (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní haly, určenou ke skladování pevného hnoje ze stájí zimoviště. Hnůj bude následně využíván ke hnojení zemědělských pozemků investora.  Spodní část stavby má podobu betonové vany, do které bude hnůj volně sypán nakladačem. Spádování podlahy zabraňuje vytékání případné močky mimo objekt.

Sklad slámy a seník (foto realizace zde)

Kryté jednopodlažní haly, ve které bude uskladňovány balíky lisovaného sena jako krmivo pro skot v zimovištích a stájích.

Senáž (foto realizace zde)

Jedná se o jednopodlažní haly zastřešených senážních boxů, určenou ke skladování krmiva a senáže pro skot v zimovišti.  Senáž bude do boxů ukládána volně, lisována a přikryta neprodyšnou plachtou, aby došlo ke konzervaci obsahu. Odebírání senáže bude probíhat mechanizovaně nakladačem.

Technologie stlaní slámy (foto realizace zde)

Technologie automatického stlaní slámy pro nově navrženou stáj plemenných býků a stávající stáje býků a jalovic, jedná se o automatický závěsný robot na visuté dráze v kombinaci s automatickým rozdružovačem balíků slámy a plnicím dopravníkem robota

Technologie automatického krmení (foto realizace zde)

Technologie automatického krmení pro nově navrženou stáj plemenných býků a stávající stáje býků a jalovic, jedná se o automatický krmící vůz s vodící kolejnicí v kombinaci s automatickým rozdružovačem balíků sena a senáže s plnicím dopravníkem robota

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...