Search
Poptávky

Průmyslové haly s administrativou

Než se pustíte do projektu a následné výstavby výrobní, skladové či administrativní haly, měli byste si vždy položit řadu zásadních otázek, které mohou významně ovlivnit podobu jejích vnitřních prostor. Tyto otázky by se měly vztahovat k:

 • druhu výroby nebo montážních linek;
 • prostorům a rozmístění technologického vybavení a potřebných výrobních meziskladů;
 • množství skladovacích prostor, typu vybavení a druhu manipulace na vstupu a výstupu;
 • logistice vstupních surovin a produktů na výstupu;
 • logistice uvnitř výroby;
 • kapacitě a umístění kancelářských prostor či zázemí pro zaměstnance.

Prostory v hale i navazující prostory vně musejí být uspořádány přehledně, logicky i ekonomicky tak, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu zaměstnanců či plýtvání výrobními plochami.

V úvahu je třeba též vzít to, zda bude hala do budoucna schopna pojmout případné navýšení kapacit, personálních, technologických, výrobních i skladových, případně jak složité by bylo přizpůsobit ji přicházejícím inovačním trendům, bez kterých se úspěšná výroba neobejde. A v neposlední řadě mějte na paměti bezpečnostní a hygienické požadavky, které každý výrobní proces musí striktně splňovat.

Borga je nejen stavební společností, ale především též výrobcem. Naše nová výrobní hala je sama o sobě ukázkou moderního řešení umístění výroby, skladování a administrativy do jednoho objektu. Zmíníme jen několik zásadních parametrů naší haly, a to:

 • Samotná velikost haly 38 x 120 x 8. Na různých stranách haly až 6metrové přesahy přizpůsobené k logistice.
 • Nutnost vhodné tepelné temperace v hale podle toho, kde ji provádíme (zda se jedná o část výrobní, skladovací nebo administrativní).
 • Zajištění individuálního osvětlení jednotlivých prostor, požární zabezpečení odpovídající provozu a například i dodržování vhodného mikroklimatu a čistoty v lakovně a sušící lince, které jsou součástí haly.
 • Zároveň jsou v hale umístěny prostory s různým využitím a vybavením:
  • Administrativní prostory s mezipatrem, řadou oddělených kanceláří a společných prostor.
  • Výroba je rozdělena na několik samostatných oddělení a sektorů (sklad vstupních materiálů a řada meziskladových prostor, montážní linky na dělení materiálů, 2 robotické svářecí linky, dokončení, lakovna a podobně) s několika jeřáby, zakomponovány jsou i kanceláře sloužící výrobě.
  • Sklady vstupního materiálu a mezisklad hotových výrobků.
  • Rampy a prostory pro nakládku a vykládku.
  • Zázemí pro zaměstnance se šatnami, společnými prostory, jídelnou a umývárnami.

Borga je pro Vás vhodným partnerem nejen proto, že takovou halu sama provozuje, ale hlavně pro své dlouholeté zkušenosti s podobnými typy projektů. Máme pod kontrolou celý průběh realizace od definování záměru za pomoci zkušených obchodních zástupců přes vlastními projektanty a statiky řešenou dokumentaci k hale včetně té výrobní a montážní, vlastní výrobu ocelových rámů a dalších částí primární i sekundární konstrukce včetně opláštění až po rychlou montáž našimi proškolenými a zkušenými montážními týmy.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY

 • 40 let zkušeností
 • rychlý termín dodání a montáže s garancí dodržení ceny
 • vlastní unikátní konstrukční systém s velkými možnostmi řešení šitých na míru
 • kontrola nad celým výrobním řetězcem zaručuje kvalitní provedení
 • příprava pro budoucí prodloužení či rozšíření haly

 

  POPTEJTE ZDE

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...