Search
Poptávky

Postavte si ocelovou halu s administrativní částí a skladem

S námi získáte řešení na míru se všemi výhodami montované haly. Snadno vytvoříme vhodné prostory pro kanceláře, sklady, dílny, či garáže.

Kontaktujte nás!
Ing. Lukáš Václavek
Ing. Lukáš Václavek

Obchodní manažer hal

+420 702 070 812 Call
Jsme tu proto abychom Vám poradili s Vaším rozhodnutím. Na základě našich zkušeností pomáháme našim klientům dělat pro ně ta nejlepší řešení.

Než se pustíte do projektu

měli byste si vždy položit řadu zásadních otázek, které mohou významně ovlivnit podobu jejích vnitřních prostor.

Tyto otázky by se měly vztahovat k:

 • druhu výroby nebo montážních linek;
 • prostorům a rozmístění technologického vybavení a potřebných výrobních meziskladů;
 • množství skladovacích prostor, typu vybavení a druhu manipulace na vstupu a výstupu;
 • logistice vstupních surovin a produktů na výstupu;
 • logistice uvnitř výroby;
 • kapacitě a umístění kancelářských prostor či zázemí pro zaměstnance.

Prostory v hale i navazující prostory vně musejí být uspořádány přehledně, logicky i ekonomicky tak, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu zaměstnanců či plýtvání výrobními plochami.

V úvahu je třeba též vzít to, zda bude hala do budoucna schopna pojmout případné navýšení kapacit, personálních, technologických, výrobních i skladových, případně jak složité by bylo přizpůsobit ji přicházejícím inovačním trendům, bez kterých se úspěšná výroba neobejde. A v neposlední řadě mějte na paměti bezpečnostní a hygienické požadavky, které každý výrobní proces musí striktně splňovat.

Borga je nejen stavební společností, ale především též výrobcem. Naše výrobní hala je sama o sobě ukázkou moderního řešení umístění výroby, skladování a administrativy do jednoho objektu. Zmíníme jen několik zásadních parametrů naší haly, a to:

 • Samotná velikost haly 38 x 120 x 8. Na různých stranách haly až 6metrové přesahy přizpůsobené k logistice.
 • Nutnost vhodné tepelné temperace v hale podle toho, kde ji provádíme (zda se jedná o část výrobní, skladovací nebo administrativní).
 • Zajištění individuálního osvětlení jednotlivých prostor, požární zabezpečení odpovídající provozu a například i dodržování vhodného mikroklimatu a čistoty v lakovně a sušící lince, které jsou součástí haly.
 • Zároveň jsou v hale umístěny prostory s různým využitím a vybavením:
  • Administrativní prostory s mezipatrem, řadou oddělených kanceláří a společných prostor.
  • Výroba je rozdělena na několik samostatných oddělení a sektorů (sklad vstupních materiálů a řada meziskladových prostor, montážní linky na dělení materiálů, 2 robotické svářecí linky, dokončení, lakovna a podobně) s několika jeřáby, zakomponovány jsou i kanceláře sloužící výrobě.
  • Sklady vstupního materiálu a mezisklad hotových výrobků.
  • Rampy a prostory pro nakládku a vykládku.
  • Zázemí pro zaměstnance se šatnami, společnými prostory, jídelnou a umývárnami.

Jsme vhodný partner

Borga je pro Vás vhodným partnerem nejen proto, že takovou halu sama provozuje, ale hlavně pro své dlouholeté zkušenosti s podobnými typy projektů. Máme pod kontrolou celý průběh realizace od definování záměru za pomoci zkušených obchodních zástupců přes vlastními projektanty a statiky řešenou dokumentaci k hale včetně té výrobní a montážní, vlastní výrobu ocelových rámů a dalších částí primární i sekundární konstrukce včetně opláštění až po rychlou montáž našimi proškolenými a zkušenými montážními týmy.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY

 • 40 let zkušeností
 • rychlý termín dodání a montáže s garancí dodržení ceny
 • vlastní unikátní konstrukční systém s velkými možnostmi řešení šitých na míru
 • kontrola nad celým výrobním řetězcem zaručuje kvalitní provedení
 • příprava pro budoucí prodloužení či rozšíření haly
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...