Search
Poptávky

Farma pro chov masného skotu

Naše společnost BORGA měla možnost se podílet na záměru investora postavit zcela novou moderní farmu na zelené louce. Po dokončení se farma skládá z 21 objektů, které naše společnost realizovala. Více informací o farmě najdete níže v textu.

Pro informace k jednotlivým objektům klikněte na jejich název:

 

Farma jako celek dnes po dokončení patří k nejmodernějším uceleným provozům v regionu a  celý projekt patří mezi unikátní v rámci České republiky a střední Evropy.

Pro zdárné dosažení cíle, kterým bylo postavení ucelené samostatné farmy, bylo nutné vytvoření funkčního pracovního týmu (investor x projektant x BORGA), který úzce spolupracoval a zpracovával dostupné informace od prvotních vizualizací přes kompletní projekt až po samotnou realizaci.

Výsledkem spolupráce je hotové optimalizované a funkční řešení farmy splňující nejpřísnější požadavky pro moderní chov masného skotu, kdy jsou použity nejmodernější inteligentní automatizované technologie ke krmení, zastýlaní a regulaci mikroklimatu v jednotlivých Borga halách.

Celý proces od vyřízení stavebního povolení, projekčních prací a samotné realizace nakonec zvládl investor v rekordním čase. Vlastní výstavba hal proběhla dle připraveného konečného harmonogramu. Samotná výstavba probíhala ve dvou etapách, kdy jednotlivé etapy a začlenění jednotlivých hal je patrné ze situačního plánu farmy.

I. etapa

V této etapě byly postaveny objekty pro celoroční ustájení jalovic a býků s venkovními výběhy a obslužné haly spojené s provozem farmy. Patří sem zastřešení hnojiště, sklad sena a slámy, senáž, garáže se skladem, jímka na kejdu a správní budova.

II. etapa

V této etapě byly postaveny haly, které :

  • rozšířili kapacitu a zlepšili kvalitu vlastní reprodukce (2 zimoviště s krmným stolem uprostřed sloužící pro zimní ustájení jalovic a krav s telaty a porodními boxy)
  • zlepšili podmínky práce se samotnými plemennými býky (stáj plemenných býků s předváděcí halou se základním zázemím pro diváky)
  • doplnili chybějící kapacity farmy vybudované v I. etapě a navazující na rozšíření počtu kusů skotu na celé farmě (senáž, seník, sklad krmiv, hnojiště).

Součástí druhé etapy byla instalace a spuštění automatického krmení a stlaní slámy do stájí a zimovišť, která zajistila maximální robotizaci a automatizaci provozu. Pro tuto technologii byly postaveny krmné kuchyně a na míru šité zastřešení robota. Nabízíme možnost prohlédnout si jednotlivé objekty (viz níže) od vizualizace I. etapy (od společnosti AREA group s.r.o.) přes několik fotek z realizace až po poslední zaznamenaný stav jednotlivých objektů.

Pro informace o základních parametrech jednotlivých objektů klikněte zde:

 

  poptejte zde

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...