Search
Poptávka haly

Farma pro chov masného skotu

Naše společnost BORGA měla možnost se podílet na záměru investora postavit zcela novou moderní farmu na zelené louce. Po dokončení se farma skládá z 21 objektů, které naše společnost realizovala. Více informací o farmě najdete níže v textu.

Pro informace k jednotlivým objektům klikněte na jejich název:

 

Farma jako celek dnes po dokončení patří k nejmodernějším uceleným provozům v regionu a  celý projekt patří mezi unikátní v rámci České republiky a střední Evropy.

Pro zdárné dosažení cíle, kterým bylo postavení ucelené samostatné farmy, bylo nutné vytvoření funkčního pracovního týmu (investor x projektant x BORGA), který úzce spolupracoval a zpracovával dostupné informace od prvotních vizualizací přes kompletní projekt až po samotnou realizaci.

Výsledkem spolupráce je hotové optimalizované a funkční řešení farmy splňující nejpřísnější požadavky pro moderní chov masného skotu, kdy jsou použity nejmodernější inteligentní automatizované technologie ke krmení, zastýlaní a regulaci mikroklimatu v jednotlivých Borga halách.

Celý proces od vyřízení stavebního povolení, projekčních prací a samotné realizace nakonec zvládl investor v rekordním čase. Vlastní výstavba hal proběhla dle připraveného konečného harmonogramu. Samotná výstavba probíhala ve dvou etapách, kdy jednotlivé etapy a začlenění jednotlivých hal je patrné ze situačního plánu farmy.

I. etapa

V této etapě byly postaveny objekty pro celoroční ustájení jalovic a býků s venkovními výběhy a obslužné haly spojené s provozem farmy. Patří sem zastřešení hnojiště, sklad sena a slámy, senáž, garáže se skladem, jímka na kejdu a správní budova.

II. etapa

V této etapě byly postaveny haly, které :

  • rozšířili kapacitu a zlepšili kvalitu vlastní reprodukce (2 zimoviště s krmným stolem uprostřed sloužící pro zimní ustájení jalovic a krav s telaty a porodními boxy)
  • zlepšili podmínky práce se samotnými plemennými býky (stáj plemenných býků s předváděcí halou se základním zázemím pro diváky)
  • doplnili chybějící kapacity farmy vybudované v I. etapě a navazující na rozšíření počtu kusů skotu na celé farmě (senáž, seník, sklad krmiv, hnojiště).

Součástí druhé etapy byla instalace a spuštění automatického krmení a stlaní slámy do stájí a zimovišť, která zajistila maximální robotizaci a automatizaci provozu. Pro tuto technologii byly postaveny krmné kuchyně a na míru šité zastřešení robota. Nabízíme možnost prohlédnout si jednotlivé objekty (viz níže) od vizualizace I. etapy (od společnosti AREA group s.r.o.) přes několik fotek z realizace až po poslední zaznamenaný stav jednotlivých objektů.

Pro informace o základních parametrech jednotlivých objektů klikněte zde:

 

  poptejte zde

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...