Search

Moderní řešení nejen pro chov skotu

 

Společnost Borga je výrobcem stájí, kravínů a zimovišť umožňujících aplikovat dostupné znalosti o chovu a využít moderní technologie při respektování základních pravidel “welfare”.

V realizovaných halách Borga hal najdete široké spektrum stájí, které mohou sloužit nejen pro chov skotu, ale i prasat, drůbeže a ovcí.

BORGA nabízí řešení jak pro velké podniky budované s cílem realizace velkých objemů, tak i pro drobné živnostníky. Neděláme rozdíl mezi návrhem celé farmy a např. víceúčelovou halou pro začínajícího zemědělce. Provádíme stavby na „zelené louce“, ale i rekonstrukce stávajících objektů. Provedeme Vás celým „řetězcem“ to znamená od konzultace prvotního návrhu až po samotnou výrobu a montáž.

Najdete tak v našich realizacích:

 • více typů stájí a hal v rámci jedné farmy – kravíny, zimoviště, předváděcí prostory, krmné kuchyně, hnojiště, silážní žlaby, sklady sena a slámy, porážky
 • samostatné stavby jednotlivých velkých kravínů a zimovišť, odchoven mladého dobytka, zastřešení hnojišť a silážních žlabů
 • malé stáje (kravíny a zimoviště), které pokryjí potřeby dané vlastnictvím malého stáda
 • stáje víceúčelové šité na míru potřebám drobného zemědělce

 

stáje, kravíny, zimoviště                  Zastřešení slámy, hnojišť a silážních žlabů

Víceúčelové skladové haly             Farma

Stáj musí svými rozměry a tvarem vyhovovat umístění v terénu, použitým technologiím, platným normám a především účelu použití. Existují rozdílné požadavky na stáje pro skot s tržní produkcí mléka, mastný skot, příležitostné ustájení, chov telat, chov prasat, ovcí a drůbeže.

Stáj obecně musí zajistit :

 • vysokou produktivitu práce se snadnou obslužností
 • plnění požadavků welfare s cílem zvýšení užitkovosti a zlepšení zdravotního stavu chovaného dobytka
 • konstrukčním řešením a provedením, odpovídající kvalitu a dlouhou životnost stáje

Výše uvedené souvisí například se zajištěním větrání přirozeným způsobem nebo regulovaným prouděním vzduchu, s volbou vhodného a dostatečného prosvětlení, s požadavkem zvýšené ochrany proti přehřívání střechy a případně zabránění odkapávání. Výčet potřeb je samozřejmě mnohem širší.

Praktickými doplňky Borga stájí jsou :

 • perforovaný plech na stěnách a štítech, který zajišťuje trvale dostatečné větrání a brání přímému vlivu větrů, slunce s dostatečnou propustností světla, má také úžasnou absorbci vnějšího zvuku jak můžete sami vidět a hlavně si poslechnout  v našem krátkém videu
 • systém legokostek – cenově a časově úsporné řešení základů a stěn
 • antikondenzační systém DROP-STOP, který omezuje odkapávání kondenzátu
 • přesahy střechy až do 7 m bez podpory

 

 

  POPTEJTE ZDE

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...