Search
Poptávky

Jak postupovat

Získejte vstupní informace pro vypracovaní cenové nabídky

  • Zašlete nám tyto podklady – půdorys posledního podlaží, půdorys krovu, řezy a podhledy.
  • V případě, že projekt nemáte, přijedeme k Vám, stavbu zaměříme a vše s Vámi nezávazně prokonzultujeme.
  • Zdarma vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku včetně trojrozměrného modelu střechy a pokusíme se s Vámi najít kvalitativně a ekonomicky nejvhodnější řešení.
  • Pomůžeme Vám s posouzením objektu z pohledu vhodnosti navrhovaného řešení a dáme podklady potřebné k tomuto posouzení (statika krovů).

 

Dohodněte se  na provedení (včetně připravenosti stavby z Vaší strany), ceně a termínech.

  • Zašleme návrh smlouvy od dílo, kde budou definovány veškeré podmínky provedení díla. Běžné dodací lhůty jsou 4–6 týdnů od podpisu smlouvy, v závislosti na ročním období a rozsahu díla

Provedeme výstavbu v rozsahu nabídky a uzavřené smlouvy o dílo, v dohodnutých termínech. Po dokončení díla:

  • stavbu uklidíme a odvezeme veškerý odpad na smluvní skládku,
  • stavbu předáme na základě předávacího protokolu,
  • po uhrazení všech faktur předáme veškeré záruční listy na dodané materiály, prohlášení o shodě, certifikát systému řízení výroby a statický výpočet (u vazníků),
  • na práce poskytujeme záruky 5 let v závislosti na zvoleném materiálovém a technickém řešení střechy. Na materiály jsou poskytovány záruky v souladu s podmínkami výrobce.

 

poptávka

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobrazit více {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...